Welkom bij Vriendenerf


30-01-2014

 

Het is fijn even stil te staan bij de voortgang die Vriendenerf  de afgelopen maanden heeft gemaakt. Wat hebben wij veel bereikt! Wij zijn een vereniging geworden, compleet met statuten en huishoudelijk reglement. Wij hebben 8 leden (huishoudens)verwelkomd en een negende als aspirant. Onze architect begint eerdaags aan de voorlopig ontwerpfase (VO). Binnen de vereniging hebben wij inmiddels een aantal werkgroepen waarbinnen iedereen druk bezig is: het planteam overlegt met de architect over de bouwplannen; de werkgroep energie richt zich behalve op de diverse vormen van energieverbruik  op duurzaamheid en ons Erfteam brainstormt over de indeling van het terrein. Tot slot is een aantal van ons bezig na te denken over de indeling en het toekomstig gebruik van ons gemeenschappelijke gebouw. Het bestuur bereidt de maandelijkse plenaire vergaderingen voor (ALV)  waarbij dan ook de werkgroepen van hun bevindingen verslag doen. En sinds kort hebben we een heuse webmaster die zich volop aan het verdiepen is hoe hij de site aantrekkelijker kan maken. Ondertussen wordt er heel veel met elkaar gemaild en gebeld - kortom, de Erfvrienden bouwen samen ijverig aan een fantastisch Vriendenerf.

Via deze website houden wij elkaar en geïnteresseerden op de hoogte van het project. Binnenkort houden wij weer  een informatiebijeenkomst. Wij vinden het leuk om onze visie met anderen te delen. Dus als je vragen hebt, bel of mail, wees WELKOM bij VRIENDENERF

Françoise

 

 

l

Foto
Foto
Foto
Foto

© 2023 Vereniging Vriendenerf