De laatste loodjes......


Dit keer geen blog over een persoonlijke ervaring, of hoe inspirerend Vriendenerf is, want dat blijkt wel uit de diversiteit en het enthousiasme van voorgaande blogs. Aan het begin van het nieuwe jaar een kort overzicht van waar we zijn, en hoe we Vriendenerf in 2016 praktisch gaan uitvoeren.

Het afgelopen half jaar is veel vooruitgang geboekt. Dat was ook wel te merken aan de inspanningen die velen geleverd hebben om toe te werken naar het moment “start bouw”.

De ontwikkelingen binnen het bouwteam gaan onverminderd door, waarbij het tempo flink is opgevoerd: we willen immers graag op korte termijn tot een overeenkomst met de aannemer komen. Bij de start van een CPO wordt een begroting opgesteld, waarin een gewenste bouwprijs wordt opgenomen. Het blijft dan spannend of architect, aannemer, installateur en andere externe partijen met  elkaar binnen de begroting een ontwerp kunnen neerzetten waar iedereen blij van wordt. Zelf bouwen is meestal duurder dan je verwacht, maar kan niet duurder zijn dan het beschikbare persoonlijke budget. Aan het bouwteam de taak ervoor te zorgen dat Vriendenerf betaalbaar blijft voor alle erfvrienden.
Naast deze afrondende stappen van het bouwteam, is ook de inrichting van de tuin al tot een plan uitgewerkt, waarbij je van enthousiasme bijna al aan het werk wilt gaan om bomen en struiken te planten, of waarbij je kunt dromen hoe het zal zijn om vanuit de tuin uit te kijken over het zonnige IJsellandschap.
Als binnenkort de koopovereenkomsten getekend gaan worden, moet ook de structuur van de toekomstige vereniging duidelijk zijn. Vriendenerf heeft unaniem gekozen voor een Vereniging van Eigenaren (VVE). Een kritische blik op beschikbare VVE overeenkomsten leerde dat aanpassingen voor Vriendenerf noodzakelijk waren. Onze juridische werkgroep heeft hard gewerkt om de documenten geschikt te maken voor onze vereniging, en op 12 december is de toekomstige VVE structuur vastgesteld. Dat kan gerust een mijlpaal genoemd worden, want op deze stevige fundering kan Vriendenerf straks vele jaren vooruit. Het is inspirerend om te ervaren hoe intensieve discussies, ook over taaie juridische documenten zoals een VVE modelreglement, de cohesie binnen Vriendenerf versterken.
Al deze activiteiten zijn het werken aan een CPO dubbel en dwars waard. Ik kijk met spanning uit naar de start van de bouw, ergens in voorjaar 2016.

Ik wens alle lezers een mooi 2016 toe.
Willem 
7-01-2016

Foto
Foto
Foto
Foto

© 2022 Vereniging Vriendenerf