Wonen > Vereniginsstructuur


Hoe is de Vereniging georganiseerd?

 
Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren Vriendenerf Olst is opgericht op 8 april 2016 voor het beheer over en onderhoud van de gemeenschappelijke gebouwen en het gemeenschappelijke erf. Het bestuur is volgens de Splitsingsakte belast met het bestuur van de vereniging en het beheer van de middelen.
In de ALV, de vergadering van eigenaren die in principe twee maal per jaar plaatsvindt, zal het in beginsel gaan over zaken die een financiële component kennen dan wel zaken die de akte expliciet zijn toebedeeld aan de ALV zoals het Huishoudelijk Reglement en Jaarverslag. Overigens kunnen alle bewoners meedoen aan de discussie. Alleen als over een voorstel gestemd moet worden, zal er voor elke woning/appartementsrecht niet meer dan één stem kunnen worden uitgebracht.
Over het “stemmen”: besloten is om te streven naar besluiten met consent.
 
Bewonersoverleg

Alle bewoners kunnen deelnemen aan het maandelijkse   Bewonersoverleg (BO). 
Dit overleg is veel informeler dan dat tijdens de ALV. Hier gaat het meer over wat ons bezig houdt, hoe wij goed samenwonen en oud worden, waar wij mee aan de slag willen, terugkoppeling uit commissies en bestuur, etc.
 
Het werken met de hierboven beschreven structuur zal ongetwijfeld tot nieuwe ervaringen leiden. Om na te gaan of en waar bijstelling nodig is, zal na zes bijeenkomsten waaronder tenminste twee ALV’s, een evaluatie plaatsvinden in 2019.
 
Activiteiten binnen Vriendenerf
 
Op en rond het Vriendenerf is er altijd van alles te doen. Zo is er vanzelfsprekend voortdurend werk aan de winkel in de tuin en in de moestuin, moet ons Deelhuis schoongehouden worden en moeten alle voorraden aangevuld.
Ook de PR, het bijhouden van de website en het ontvangen van en voorlichting geven aan belangstellenden behoren tot de taken.
Om ervoor te zorgen dat het werken aan al die taken goed is geregeld en er niets blijft liggen hebben we ons, ieder naar eigen kunnen en voorkeur, aangesloten bij speciale teams of commissies. 
Voor de nodige ontspanning wordt natuurlijk ook gezorgd: in het Deelhuis vertonen we af en toe films, worden etentjes gehouden, Tai Chi- en yogaoefeningen gedaan en dagelijks is er voor wie wil koffie om 10 uur.
Meerdere leden houden zich bezig met het bevorderen van duurzaam gedrag in allerlei facetten. Ook aan het goed functioneren van Olst, de regio en de provincie proberen we ons steentje bij te dragen.

Op die manier zijn we met elkaar steeds bezig om het wonen op Vriendenerf aangenaam en veilig te laten zijn.

Foto

Van Vereniging Vriendenerf naar VvE Vriendenerf Olst  

Op de mooie zomeravond van 22 juli 2017 waren alle Vriendenervers bij elkaar om de overgang van Vereniging Vriendenerf naar VvE Vriendenerf te markeren...voor de blog:

klik hier

Foto

Nu deze droom is uitgekomen

Aan het einde van het jaar overzie ik de voorbije twaalf maanden....voor de blog:

klik hier
 

Foto
Foto

© 2023 Vereniging Vriendenerf